Monthly Archives: March 2012

Double-man / Dvojmuž

This gallery contains 1 photos.

Used techniqu: Printing roller + dull red color Použitá technika: Tiskařský váleček + matně červená barva  

More Galleries | Comment Now

Passion of Christ / Umučení Krista

This gallery contains 2 photos.

More Galleries | Comment Now

Process / Průběh

This gallery contains 3 photos.

More Galleries | Comment Now